การแก้ปัญหาความเร็วของระบบ CUCAS

19 ธันวาคม 2560 19:50 - ระบบ CUCAS ได้ทำการแก้ไขปัญหาความเร็วที่เกิดจากการเขียน log ของระบบลงบน Network Drive ซึ่งส่งผลให้ระบบทำงานช้าลงกว่าปกติมากกว่า 3 เท่า เมื่อมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก (ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีของ NFS).

จึงขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย
ผู้ดูแลระบบ

ขณะนี้มีการเชื่อมต่อกับระบบอยู่ (คน)
8
เราจะนำท่านเข้าสู่ระบบใน5 วินาที

หากท่านต้องการเข้าสู่ระบบประเมินทันที ให้ไปที่
https://www.cas.chula.ac.th/cas/