ระบบ login.

5 กุมภาพันธ์ 2561 - ระบบ CUCAS ได้ปรับมาใช้ Chula SSO สำหรับการ login แทน ทั้งนี้เพื่อปรับให้เข้ากับมาตรฐานระบบ Single Sign-On ของจุฬาฯ

หากติดขัดประการใด ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย
ผู้ดูแลระบบ

Upgrade/Maintenance

22 พฤษภาคม 2561 - ระบบ CUCAS กำลังอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนมาใช้ Microservices Architecture. เพื่อเพิ่มความสามารถในการ scale และรองรับ workload ที่มากขั้น

หากติดขัดประการใด ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย
ผู้ดูแลระบบ

ขณะนี้มีการเชื่อมต่อกับระบบอยู่ (คน)
1
เราจะนำท่านเข้าสู่ระบบใน5 วินาที

หากท่านต้องการเข้าสู่ระบบประเมินทันที ให้ไปที่
https://www.cas.chula.ac.th/cas/